ĐÁNH GIÁ, SÀNG LỌC

Trung tâm Tâm lý giáo dục Xanh (Green Edu) tổ chức đánh giá, sàng lọc và tư vấn hoàn toàn miễn phí cho trẻ nghi ngờ chậm nói, tự kỷ, tăng động giảm chú ý

Liên hệ qua Facebook

Số liệu về chúng tôi

Certificates